segreteria@flaicgiltorino.it

Șomajul în agricultură

CE ESTE ȘOMAJUL AGRICOL?
___________

Munca în agriculturã are caracter sezonier si este condiționată de condițiile climatice. Iarna este perioada cand muncitorul in agricultură nu lucrează, iar pentru această perioadă are dreptul la șomaj agricol.

Șomajul în agricultură este o sumă anuală plătită de INPS (Institutul Național de Previdență Socială in Italia) lucrătorilor care au lucrat în agricultură, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp în cursul anului.

Suma este plătită într-o singură soluție anul următor celui în care s-a lucrat, în urma depunerii unei cereri, insoțită de toate documentele necesare.


CINE POATE SOLICITA ȘOMAJUL AGRICOL
___________

Șomajul agricol poate fi cerut de:

- lucrătorii agricoli pe perioadă determinată,
- lucrãtorii agricoli pe perioadã indeterminatã care lucreazã doar o parte a anului,
- micii proprietari de teren,
- colaboratorii din familie,
- lucrătorul agricol care lucrează și ca autonom (cu partita IVA), are dreptul la șomaj agricol dacă zilele lucrate în agricultură depășesc zilele lucrate ca autonom;
- lucrătorii agricoli care dețin parcele mici de teren, care sunt inscrisi pe lista lucrătorilor agricoli pentru mai puțin de 51 de zile (acești lucrători pot să adauge, în plus, zilele lucrătoare efectuate pe terenurile lor pentru a obține dreptul la șomaj).
IMPORTANT: Mamele care demisionează în perioada alãptarii copiilor au, de asemenea, dreptul la șomaj agricol.

CONDIȚII
___________

Condițiile care trebuie îndeplinite de către persoane pentru solicitarea șomajului agricol pentru anul 2020:

- să fie incluse pe listele lucrătorilor agricoli pentru anul 2021,
- să fi lucrat cel puțin 102 zile în ultimii doi ani anteriori celui in care vine facută cererea (102 zile între 2020 și 2021).

DOCUMENTE
___________

Documentele necesare pentru a fare cererea:
- documentul de identitate + codicele fiscal,
- copia permisului de ședere sau copia permisului de ședere indeterminat pentru lucrătorii din afara UE,
- copiile declarațiilor fiscale pentru anii 2019 și 2020 proprii si ale soțului/soției, dacă aveți dreptul la alocații familiale (ANF),
- copiile documentelor de identitate ale membrilor de familie, chiar daca sunt rezidenți in țarile de origine,
- IBAN-ul contului de la banca sau de la poștă.

CEREREA
___________


Funcționarii FLAI CGIL TORINO sunt la dispoziția lucrătorilor agricoli pentru a verifica dacă existã cerințe pentru a face cererea pentru șomajul agricol și pentru a solicita prestațiile suplimentare (ANF).